Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Chi tiết chế độ ăn đủ chất 40 tuần nuôi thai nhi chóng lớn, khỏe thể chất, mạnh trí não

Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ qua từng tuần giúp mẹ bầu cân chỉnh chuyện ăn uống sao cho phù hợp nhất. Đó vừa là cách kiểm soát tốt trọng lượng... Read more »

Sự thật thú vị: Trẻ sơ sinh biết cười càng sớm trí lực, chỉ số IQ trẻ càng cao

Trẻ sơ sinh thường biết cười sau 10 – 20 ngày chào đời hoặc sớm hơn. Theo nghiên cứu, trẻ thích cười càng sớm thì trí lực càng phát triển. Trẻ sơ... Read more »

Sự thật thú vị: Trẻ sơ sinh biết cười càng sớm trí lực, chỉ số IQ trẻ càng cao

Trẻ sơ sinh thường biết cười sau 10 – 20 ngày chào đời hoặc sớm hơn. Theo nghiên cứu, trẻ thích cười càng sớm thì trí lực càng phát triển. Trẻ sơ... Read more »